در صورتی که بسته‌بندی اصلی کالا توسط اداره‌ی مرسولی مخدوش شود مشتری باید از تحویل گرفتن سفارش خودداری نماید و بسته را به همان شکل برگشت دهد. در صورتی که بسته‌بندی خود محصول دارای مشکل باشد باید حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از دریافت کالا به اطلاع فروشگاه اینترنتی رادین بوک  رسیده و سفارش دست نخورده بازگردانی شود.

محصول فروشگاه اینترنتی رادین بوک بجز بسته بندی شرکت ارسال کننده بسته بندی دیگری ندارد.