کاربران عزیز استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی رادین بوک منوط به مطالعه دقیق این صفحه می‌باشد.

استفاده از خدمات فروشگاه اینترنتی رادین بوک و خرید از سایت به منزله قبول شرایط ذکر شده در این صفحه می‌باشد. در صورت تغییر محتویات این صفحه قوانین جدید جایگزین قوانین قبلی خواهند بود و استفاده مستمر از خدمات و ثبت سفارش در هر زمان به منزله قبول شرایط ذکر شده در این صفحه در همان زمان می‌باشد.

فروشگاه اینترنتی رادین بوک  متعهّد به رعایت قوانین مصوب رسمی کشور بوده و تمامی جوانب قانونی در تمام مراحل در نظر گرفته شده است. کاربر نیز باید به قوانین مصوب کشور متعهد باشد و تمامی جوانب قانونی را در نظر بیاورد.

مشتری یا کاربر یا خریدار شخصی است که اقدام به استفاده از خدمات سایت فروشگاه اینترنتی رادین بوک یا ثبت سفارش یا ثبت نام در سایت فروشگاه اینترنتی رادین بوک می‌کند.