برنامه کتاب باز سروش صحت با حضور بهرام شاه‌محمدلو برای دیدن مطالب بیشتر به وب سایت رادین بوک مراجعه کنید: https://www.radinbook.com