برنامه کتاب باز با حضور مهران مدیری برای دیدن مطالب بیشتر به وب سایت رادین بوک مراجعه کنید